Biblioteka

 

 

Info

 


Ali al-Hazmi: Povedi me do mog tela Ali al-Hazmi

Povedi me do mog tela

zbirka pesama

preveo s engleskog: Lazar Macura,
preveo s arapskog: Hamdi Elgabri

Beograd, 2018. 104 str. 21 cm.
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-639-9


Osman Ozturk: Bila si jednako zelena i plava Osman Ozturk

Bila si jednako zelena i plava

zbirka pesama

preveo s engleskog: Lazar Macura

Beograd, 2018. 88 str. 21 cm.
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-605-4


Bhisma Upreti: Svetlost na putu Bhisma Upreti

Svetlost na putu

putopisi

prevele s engleskog: Milica Mitić. Sofija Sotirovski i Jelena Radulović

Beograd, 2018. 101 str. 21 cm.
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-595-8


Braješ Kumar Gupta Mevadev: Kiša Braješ Kumar Gupta Mevadev

Kiša

zbirka pesama

prevele s engleskog: Sofija Sotirovski, Natalija Živković, Jovana Ilić

Beograd, 2018. 54 str. 21 cm.
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-591-0


Raed Anis Al-Jiši: Galeb koji krvari Raed Anis Al-Jiši

Galeb koji krvari

Zbirka pesama

prevele s engleskog: Milica Mitić i Jelena Radulović

Beograd, 2018. 98 str. 21 cm.
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-572-9


Santoš Aleks: Bela ptica Santoš Aleks

Bela ptica

Zbirka pesama

Prevela s engleskog: Milica Mitić

Beograd, 2017. 76 str. 21 cm.
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-525-5


Vreme sumraka Taro Aizu

Moja Fukušima

Zbirka pesama

Preveli s engleskog: Milica Mitić

Beograd, 2017. 81 str. 21 cm.
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-502-6


Vreme sumraka Gili Haimovič

Beleška

Zbirka pesama

Preveli s engleskog: Jelena Radulović

Beograd, 2017. 48 str. 21 cm.
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-495-1


Vreme sumraka Ajten Mutlu

Duhovni krug

Zbirka pesama

Preveli s engleskog: Nataša Bajić

Beograd, 2017. 139 str. 21 cm.
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-487-6


Vreme sumraka Asror Alajarov

Moć ogledala

Zbirka priča

Preveli s engleskog: Smiljana Piksijades i Jelena Radulović

Beograd, 2017. 63 str. 21 cm.
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-480-7


Vreme sumraka Sigma Satiš

Ženske muke

Zbirka pesama

Preveli s engleskog: Milica Miljković

Beograd, 2017. 84 str. 21 cm.
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-469-2


Vreme sumraka Li Kuei Šien

Vreme sumraka: izabrane i nove pesme

Zbirka pesama

Preveli s engleskog: Milica Miljković i Milutin Đuričković

Beograd, 2017. 98 str. 21 cm.
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-464-7


Varijacije u kišnoj noći Mai Van Fan

Varijacije u kišnoj noći: izabrane i nove pesme

Zbirka pesama

Preveli s engleskog: Milica Miljković, Jelena radulović i Milutin Đuričković

Beograd, 2017. 104 str. 21 cm.
Broširano. Ćirilica.

ISBN 978-86-7974-463-0